Mooi
jezelf
blijven

Bio alcamid

Bio Alcamid behoort tot de permanente fillers en wordt niet gebruikt bij ABC Clinic. Gebruik van permanente fillers voor cosmetische doeleinden wordt ook ten strengste afgeraden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Verbod op permanente fillers en Bio Alcamid

Bio Alcamid behoort tot de permanente fillers en wordt niet gebruikt bij ABC Clinic. Gebruik van permanente fillers voor cosmetische doeleinden wordt ook ten strengste afgeraden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wij citeren vanaf de website:

Standpunt IGJ permanente fillers

Permanente fillers zijn uitsluitend bedoeld voor medische toepassingen zoals bijvoorbeeld reconstructie van het gelaat na een medisch noodzakelijke ingreep. Het gebruik van deze fillers kent altijd risico’s. Alleen in het geval van reconstructie zou het voordeel voor de patiënt kunnen opwegen tegen de risico’s. Permanente fillers zijn niet bedoeld voor cosmetische toepassingen. De altijd aanwezige risico’s wegen in deze toepassing veel zwaarder dan het voordeel dat de consument ervan kan hebben. Zelfs als de arts wel veel ervaring heeft kunnen ongewenste bijwerkingen optreden, omdat lange termijn effecten lang niet altijd bekend zijn. De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) heeft een richtlijn uitgegeven waarin zij het gebruik van permanente fillers voor cosmetische doeleinden ten zeerste afraadt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst hier in voorkomende gevallen op en treedt zo nodig op.

Bij ABC Clinic werken we altijd met de producten Restylane en Radiesse. Dit zijn tijdelijke veilige fillers die ook door de FDA (Food en Drug Administration) zijn goedgekeurd.

Maak een afspraak
De kliniek