Klachten en suggesties

Niet tevreden? Laat het ons weten

Bij ABC Clinic doen onze medewerkers, artsen en medisch specialisten meer dan hun uiterste best u met alle zorg te omringen, vanaf het eerste telefoontje tot aan de nazorg. Wij werken enkel met bevoegde en bekwame BIG-geregistreerde specialisten die aangesloten zijn bij verschillende wetenschappelijke verenigingen en vakgroepen.

Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. In dat geval adviseren wij u dit eerst te bespreken met uw behandelend arts of medisch specialist. Die zal er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Bovendien kan uw klacht bijdragen aan het verbeteren van onze kwaliteit van zorg en/of dienstverlening. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 076 – 542 31 54 of een mail sturen naar info@abc-clinic.nl.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht in dienen bij de klachtenfunctionaris. Dit kan per mail naar klachtencommissie@abc-clinic.nl. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Binnen 10 werkdagen na het ontvangen van uw klacht ontvangt u een reactie. Indien een melding een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht met daarbij een indicatie van de termijn waarbinnen u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Levert dat onvoldoende resultaat op, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke geschillencommissie van de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bij wie wij zijn aangesloten in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Maak een afspraak