e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

Klachten en suggesties

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bij ABC Clinic doen onze medewerkers, cosmetisch artsen en medisch specialisten meer dan hun uiterste best u met alle zorg te omringen, vanaf het eerste telefoontje tot aan de nazorg. Wij werken enkel met bevoegde en bekwame BIG-geregistreerde artsen die aangesloten zijn bij verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen en vakgroepen.

Wij bestaan sinds 2010 en hebben sindsdien duizenden cliënten naar volle tevredenheid behandeld. Toch kan het soms voorkomen dat cliënten niet helemaal tevreden zijn. In dat geval adviseren wij u dit te bespreken met uw behandelend arts of plastisch chirurg. Die zal er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Bovendien kan uw klacht bijdragen aan het verbeteren van onze kwaliteit van zorg en dienstverlening. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 076 – 542 31 54 of u stuurt een mail naar info@abc-clinic.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de arts of plastisch chirurg.

Komt u er toch niet uit samen? Dan kunt u uw klacht in dienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan per mail naar klachtencommissie@abc-clinic.nl. Onze klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Binnen 10 werkdagen na het ontvangen van uw klacht ontvangt u een reactie. Indien een melding een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht met daarbij een indicatie van de termijn waarbinnen u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. U kunt eventueel ook direct contact opnemen met onze klachtenfunctionaris wanneer u dat fijner vindt.

Levert ook dat onvoldoende resultaat op, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke geschillencommissie van de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bij wie wij zijn aangesloten in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online