e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

Kwaliteit

De beste zorg, elke dag weer

Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Daarom is kwaliteit de rode draad in onze bedrijfsvoering. Want alleen zo kunnen we de beste en veiligste zorg bieden. Wij werken enkel met de beste gespecialiseerde (cosmetisch) artsen, chirurgen en plastisch chirurgen, die zich weer aangesloten hebben bij de verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.


BIG-register (BIG)

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. Maar deze wet is ook bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Daarom zijn artsen en verpleegkundigen verplicht zich te registeren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan, mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De specialisten waar wij mee samenwerken zijn allen ingeschreven in het BIG-register. Daarnaast zijn de plastisch chirurgen ingeschreven bij de RGS, de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. Dit betekent dat zij officieel erkend zijn als plastisch chirurg. OK-assistenten zijn overigens niet ingeschreven in het BIG-register.


Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG)

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor cosmetisch artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde. Zij verzorgen de opleiding tot ‘cosmetisch arts’ die in 2013 gestart is. Onze cosmetisch artsen voor de injectables (Botox, fillers en Skinboosters) zijn aangesloten of gecertificeerd lid van de NVCGElizia Soares, Merel Eefting, Nicolette Vermeulen en Kim de Weijer zijn lid van de NVCG. Daarnaast zijn enkele artsen niet lid, maar wel al jaren gespecialiseerd in injectables.


Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie is opgericht in 1950. De NVPC is de wetenschappelijke vereniging van plastisch chirurgen in Nederland. Vrijwel alle plastisch chirurgen die in Nederland geregistreerd staan zijn lid van de vereniging.

De NVPC vereniging heeft twee doelen:

  1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie;
  2. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de NVPC.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten, het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg, het samenwerken met aanverwante organisaties, zowel nationaal als internationaal en het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de plastische chirurgie. De plastisch chirurgen Guido Dolmans, Marjolijn van Abeelen, Carla Theunissen, Annette van der Weide en Thijs de Wit zijn lid van de NVPC. Plastisch chirurg Dennis Goossens is als rustend lid verbonden aan ABC Clinic.


Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)

De NVEPC is de vereniging van plastisch chirurgen die gespecialiseerd zijn in esthetische plastische chirurgie, ofwel de cosmetische plastische chirurgie. Cosmetische chirurgie is dat deel van de plastische chirurgie dat zich bezig houdt met het herstel van uiterlijke onvolkomenheden van het gezicht en lichaam, zoals gezicht, borsten, buik, armen, billen en benen. Het kan dan gaan om hangende oogleden, een scheve neus, slappe borsten, een slappe buik of een verouderd uiterlijk. Zelfs niet-chirurgische behandelingen als huidverjonging door peelings, draadliften, Botox en fillers zijn zaken waar deze medisch specialisten u over kunnen adviseren en/of behandelen. De Nederlandse plastisch chirurgen Carla Theunissen, Annette van der Weide en Guido Dolmans zijn als lid aangesloten bij de NVEPC.


Royal Belgium Society for Plastic Surgery (RBSPS)

De Royal Belgium Society for Plastic Surgery is de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS). Onze plastisch chirurg Gerd Fabre is aangesloten bij deze vereniging. Hij is geen lid van de Nederlandse Vereniging en mag zich daarom officieel geen plastisch chirurg noemen in Nederland. Hij is dit echter zeker wel in België en mag zich ook in andere landen van Europa plastisch chirurg noemen.


Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde (BVEG)

BVEG staat voor de Belgische vereniging voor Esthetische Geneeskunde. Artsen die zich in België bezighouden met cosmetische geneeskunde kunnen zich aansluiten bij deze vereniging. De BVEG is te vergelijken met de NVCG in Nederland, al zijn er ook plastisch chirurgen lid van de BVEG. Esthetisch arts Cedric de Mahieu is aangesloten bij de BVEG.


076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online