Kwaliteit

De beste zorg, elke dag weer

Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Daarom is kwaliteit de rode draad in onze bedrijfsvoering. Want alleen zo kunnen we de beste en veiligste zorg bieden. Wij werken enkel met de beste gespecialiseerde (cosmetisch) artsen, chirurgen en plastisch chirurgen, die zich weer aangesloten hebben bij de verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen.


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen in Nederland goede zorg krijgt. Daarom heeft zij wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz vervangt de wetten kwaliteitswet zorginstellingen en de wet klachtrecht zorgsector.

Iedere kliniek in Nederland moet jaarlijks kwaliteitsindicatoren aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie analyseert de aangeleverde informatie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg. Hierover verschijnt ieder najaar een overzichtsrapport genaamd ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken’.


Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Vanaf 2022 zal er ook een meldingsplicht gaan gelden voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor de solistische zorgaanbieders die in salons of kapsalons werken. Op 1 januari 2022 treedt namelijk de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, zoals cosmetisch artsen en cosmetische klinieken. Voor startende aanbieders gaat er wat veranderen, zij krijgen namelijk te maken met een meldplicht. Nu beginnen schoonheidssalons, kappers of solistische artsen te makkelijk en te snel een kliniek of praktijk. Deze regels zorgen voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorgaanbieder. Maar ook voor de bestaande zorgaanbieders heeft de wet gevolgen. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit in zijn algemeen. De IGJ, ofwel de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt hierop toezicht en kan visiteren en handhaven.


BIG-register

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. Maar deze wet is ook bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Daarom zijn artsen en verpleegkundigen verplicht zich te registeren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan, mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De specialisten waar wij mee samenwerken zijn allen ingeschreven in het BIG-register. Daarnaast zijn de plastisch chirurgen ingeschreven bij de RGS, de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. Dit betekent dat zij officieel erkend zijn als plastisch chirurg.


Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een cliënt of patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van cliënten en patiënten die medische zorg nodig hebben.


Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG)

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde. Zij verzorgen de opleiding tot ‘cosmetisch arts’ die in 2013 gestart is. De artsen voor de injectables (Botox en fillers) zijn gecertificeerd lid van de NVCG of toebehoorder van de NVCG.


Royal Belgium Society for Plastic Surgery (RBSPS)

De Royal Belgium Society for Plastic Surgery is de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS). Onze plastisch chirurg Gerd Fabre is aangesloten bij deze vereniging. In Nederland heb je de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). De Nederlandse plastisch chirurgen zijn uiteraard aangesloten bij de NVPC en de NVEPC, de Nederlandse vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie.


Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde (BVEG)

BVEG staat voor de Belgische vereniging voor Esthetische Geneeskunde. Artsen die zich in België bezighouden met cosmetische geneeskunde kunnen zich aansluiten bij deze vereniging. De BVEG is te vergelijken met de NVCG in Nederland, al zijn er ook plastisch chirurgen lid van de BVEG. Esthetisch arts Cedric de Mahieu is aangesloten bij de BVEG.


Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie is opgericht in 1950. De NVPC is de wetenschappelijke vereniging van plastisch chirurgen in Nederland. Vrijwel alle plastisch chirurgen die in Nederland geregistreerd staan zijn lid van de vereniging. De vereniging telt bijna 300 gewone leden (plastisch chirurgen) en ruim 100 aspirant-leden (arts in opleiding tot specialist).

De NVPC vereniging heeft twee doelen:

  1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie;
  2. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de NVPC.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten, het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg, het samenwerken met aanverwante organisaties, zowel nationaal als internationaal en het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de plastische chirurgie. De plastisch chirurgen Guido Dolmans, Marjolijn van Abeelen, Carla Theunissen en Thijs de Wit zijn lid van de NVPC.


Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)

De NVEPC is de vereniging van plastisch chirurgen die gespecialiseerd zijn in esthetische plastische chirurgie, ofwel de cosmetische plastische chirurgie. Cosmetische chirurgie is dat deel van de plastische chirurgie dat zich bezig houdt met het herstel van uiterlijke onvolkomenheden van het gezicht en lichaam, zoals gezicht, borsten, buik, armen, billen en benen. Het kan dan gaan om hangende oogleden, een scheve neus, slappe borsten, een slappe buik of een verouderd uiterlijk. Zelfs niet-chirurgische behandelingen als huidverjonging door peelings, draadliften, Botox en fillers zijn zaken waar deze medisch specialisten u over kunnen adviseren en/of behandelen. De Nederlandse plastisch chirurgen Carla Theunissen en Guido Dolmans zijn als lid aangesloten bij de NVEPC.

Maak een afspraak