e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

MRSA-screening

Ziekenhuizen en zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente micro-organismen. De meest bekende tot nu is de Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), waartegen in Nederland een Search & Destroy-beleid wordt gevoerd. Er zijn echter meer micro-organismen die in staat zijn resistentie te ontwikkelen tegen het meest geëigende (dus eerste-keus) antibioticum of tegen een combinatie van antibiotica, verder aangeduid als bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO). Omdat behandeling van infecties met deze resistente micro-organismen minder goed mogelijk is, is het van het allergrootste belang binnen een ziekenhuis of zorginstelling maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van resistentie ontwikkeling en het voorkomen van verspreiding van resistente micro-organismen.

In strikte zin is ook een MRSA (meticilline Staphylococcus aureus) een BRMO. Maar MRSA wordt vaak apart van de BRMO besproken, omdat de maatregelen die genomen moeten worden bij dragerschap of infectie en de screeningsmethode verschillen.


Vragenlijst opsporing MRSA

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij zes vragen opgesteld die u moet beantwoorden wanneer u een afspraak maakt bij ons in de kliniek voor een consultgesprek met de arts of plastisch chirurg.

  1. Bent u (of uw huisgenoot) bekend met dragerschap van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld MRSA, VRE of ESBL
  2. Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling voor langer dan 24 uur?
  3. Bent u in de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse zorginstelling waar een epidemie met een resistente bacterie heerste? Bijvoorbeeld: MRSA, VRE of ESBL? Als dit het geval is, dan heeft u hierover van deze zorginstelling een brief ontvangen om deel te nemen aan een contactonderzoek.
  4. Woont u of werkt u met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?

Eén of meer vragen met Ja beantwoord?

  • Moet u één of meer vragen met Ja beantwoorden? Meld dit dan ook alvast bij het maken van de afspraak aan de telefoon.
  • Heeft u alle vragen met Nee beantwoord dan hoeft u niets te doen.

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online