De kliniek

MRSA-screening

Ziekenhuizen en zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente micro-organismen. De meest bekende tot nu is de Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), waartegen in Nederland een Search & Destroy-beleid wordt gevoerd. Er zijn echter meer micro-organismen die in staat zijn resistentie te ontwikkelen tegen het meest geëigende (dus eerste-keus) antibioticum of tegen een combinatie van antibiotica, verder aangeduid als bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO). Omdat behandeling van infecties met deze resistente micro-organismen minder goed mogelijk is, is het van het allergrootste belang binnen een ziekenhuis of zorginstelling maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van resistentie ontwikkeling en het voorkomen van verspreiding van resistente micro-organismen.

In strikte zin is ook een MRSA (meticilline Staphylococcus aureus) een BRMO. Maar MRSA wordt vaak apart van de BRMO besproken, omdat de maatregelen die genomen moeten worden bij dragerschap of infectie en de screeningsmethode verschillen.


Vragenlijst opsporing MRSA

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij zes vragen opgesteld die u moet beantwoorden wanneer u een afspraak maakt bij ons in de kliniek voor een consultgesprek met de arts of plastisch chirurg.

 1. Is er ooit een bijzondere resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA bij u vastgesteld? Zo ja, wilt u dan aangeven of u op dit moment nog hiervoor wordt behandeld of wanneer u hiervoor bent behandeld.
 2. Om vast te stellen of u in aanraking bent geweest met een bijzondere resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA willen wij u verzoeken om aan te vinken wat van toepassing is.
  – Ik heb een huisgenoot die bewezen BRMO positief is
  – Ik ben in contact geweest met geadopteerde kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn
  – Ik ben het afgelopen jaar in het Midden Oosten geweest
  – Geen van bovenstaande is van toepassing
 3. Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in het buitenland? (Hier hoort ook een ziekenhuis bij in België of Duitsland) Zo ja, kunt u aangeven wanneer dit is geweest.
 4. Indien u in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest, wilt u dan aangeven wat voor u van toepassing is geweest. Het is mogelijk om meerdere opties aan te vinken.
  – Ik heb een operatie ondergaan
  – Ik heb een drain / katheter / tube gekregen
  – Ik ben gedialyseerd
  – Ik ben behandeld voor een grote wond, abces, steenpuist of andere huidaandoening
  – Anders
 5. Bent u het afgelopen jaar in een Nederlands ziekenhuis / zorginstelling opgenomen geweest waar een bijzonder resistente bacterie, zoals MRSA, heerste, die bij ontslag nog niet onder controle was?
 6. Bent u recent privé en/of bedrijfsmatig in contact geweest met gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens?

Eén of meer vragen met Ja beantwoord?

 • Moet u één of meer vragen met Ja beantwoorden? Meld dit dan ook alvast bij het maken van de afspraak aan de telefoon.
 • Heeft u alle vragen met Nee beantwoord dan hoeft u niets te doen.

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Maak een afspraak