Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit controleer je keer op keer

Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorg die we leveren. Regelmatig voeren we dan ook audits uit. Soms doen we dat zelf middels interne audits, ook worden we door externe instanties gecontroleerd (infectiepreventie, apotheker en IGJ).

Infectiepreventie

Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan infectiepreventie. Tensen en Nolte infectiepreventie inspecteert jaarlijks de kwaliteit hiervan binnen onze kliniek en voorziet ons van eventuele aanbevelingen.

Infectiepreventie

Controle medicatiebeleid

Ook het medicatiebeleid binnen onze kliniek wordt streng gecontroleerd. Vier maal per jaar vindt een controlebezoek plaats door apotheker Francois van Opdorp van apotheek de Haagse Beemden en apotheek Kroeten.

Sterilisatieproces

Ter voorkoming van infecties is sterilisatie van onze medische hulpmiddelen van groot belang. Bij ABC Clinic is het sterilisatieproces uitbesteed. Het steriliseren wordt extern uitgevoerd bij Clinium in Amsterdam.

Interne audits

Naast de verschillende externe audits voeren we zelf ook diverse interne controles uit. Bijvoorbeeld op het gebied van cliënttevredenheid. Daarnaast hebben we voor ons kwaliteitsjaarverslag verschillende kwaliteitsindicatoren, veiligheidsindicatoren en procesindicatoren die we controleren.

Maak een afspraak