e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit controleer je keer op keer

Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorg die we leveren. Regelmatig voeren we dan ook audits uit. Soms doen we dat zelf middels interne audits, ook worden we door externe instanties gecontroleerd (infectiepreventie, apotheker en IGJ).

Infectiepreventie

Ziekenhuizen, ZBC’s en particuliere privéklinieken behoren aan een flink aantal wettelijke- en veldnormen te voldoen. Onderdeel daarvan zijn infectiepreventie richtlijnen. Bij ABC Clinic hechten we veel waarde aan infectiepreventie. Tensen en Nolte infectiepreventie inspecteert jaarlijks de kwaliteit hiervan binnen onze kliniek en voorziet ons van eventuele aanbevelingen. Inspectie gebeurt middels een onaangekondigde audit, waarbij de dagelijkse routines onderzocht worden en gekeken wordt wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Hiervan wordt een rapport opgesteld. Hierin staan adviezen die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, de veldnormen van de beroepsorganisaties en de aanwezige best practices uit het veld. Ook beoordelen ze de aanwezige protocollen.

Controle medicatiebeleid door Apotheker

Ook het medicatiebeleid binnen onze kliniek wordt streng gecontroleerd. Vier maal per jaar vindt een controle bezoek plaats door onze apotheker Francois van Opdorp van apotheek de Haagse Beemden en apotheek Kroeten.

Sterilisatie instrumentaria

Ter voorkoming van infecties is sterilisatie van onze medische hulpmiddelen van groot belang. Bij ABC Clinic is het sterilisatieproces uitbesteed. Het steriliseren wordt extern uitgevoerd bij Clinium in Amsterdam.

 

076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online