Mooi
jezelf
blijven

Siliconenolie

Bij ABC Clinic werken we altijd met Restylane. Dit is een tijdelijke en veilige filler die ook door de FDA (Food en Drug Administration) is goedgekeurd.We maken dus géén gebruik van siliconenolie. Niemand in Nederland mag meer werken met siliconenolie vanuit cosmetisch oogpunt.

Siliconenolie (PMS)

Siliconenolie behoort tot de permanente fillers en wordt niet gebruikt bij ABC Clinic. Gebruik van permanente fillers voor cosmetische doeleinden wordt ook ten strengste afgeraden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Standpunt IGJ permanente fillers

Permanente fillers zijn uitsluitend bedoeld voor medische toepassingen zoals bijvoorbeeld reconstructie van het gelaat na een medisch noodzakelijke ingreep. Het gebruik van deze fillers kent altijd risico’s. Alleen in het geval van reconstructie zou het voordeel voor de patiënt kunnen opwegen tegen de risico’s. Permanente fillers zijn niet bedoeld voor cosmetische toepassingen. De altijd aanwezige risico’s wegen in deze toepassing veel zwaarder dan het voordeel dat de consument ervan kan hebben. Zelfs als de arts wel veel ervaring heeft kunnen ongewenste bijwerkingen optreden, omdat lange termijn effecten lang niet altijd bekend zijn. De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) heeft een richtlijn uitgegeven waarin zij het gebruik van permanente fillers voor cosmetische doeleinden ten zeerste afraadt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst hier in voorkomende gevallen op en treedt zo nodig op.

Bij ABC Clinic werken we altijd met Restylane. Dit is een tijdelijke en veilige filler die ook door de FDA (Food en Drug Administration) is goedgekeurd.

Maak een afspraak
De kliniek