Totaal
8.9
1053 reviews

ISO 9001:2015

ISO is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. De nieuwste norm is ISO 9001:2015. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die moet aantonen dat zij in staat is om consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de (potentiële) cliënt en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Ook moeten bedrijven zich ten doel stellen om de cliënttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van cliënten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Maak een afspraak