De kliniek

Is een borstverkleining pijnlijk?

Omdat tijdens de operatie een algehele narcose wordt gehanteerd zal je tijdens de operatie geen pijn ervaren. Na de operatie kunnen de borsten gezwollen en wat pijnlijk zijn en kan gevoeligheid van de borsten nog enkele maanden een rol spelen.

Maak een afspraak