Ma t/m Zo
08h00 - 22h00
Teruggebeld worden? Bel mij terug
Menu
ABC Clinic
MRSA-screening

MRSA-screening

Ziekenhuizen en zorginstellingen als ABC Clinic worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente micro-organismen. Mensen kunnen mogelijk, zonder dat ze het weten, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, zoals veehouderijen of buitenlandse ziekenhuizen, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 10 vragen

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij tien vragen opgesteld die u moet beantwoorden wanneer u een afspraak maakt bij ons in de kliniek voor een consultgesprek met de arts of plastisch chirurg.

 1. Is er ooit MRSA of BRMO bij u vastgesteld?
 2. Wordt u op het ogenblik behandeld tegen MRSA of BRMO?
  Zo ja, was dit korter/langer dan twee maanden geleden?
 3. Heeft u een huisgenoot die bewezen MRSA of BRMO positief is?
 4. Bent u het afgelopen jaar langer dan een dag in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest?
  Zo ja, was dit korter/ langer dan 2 maanden geleden?
  Zo nee, ga verder naar vraag 7
 5. Heeft u daar een operatie ondergaan of een drain/katheter/tube gekregen of bent u daar gedialyseerd?
 6. Bent u daar behandeld voor een (grote) wond, abces, steenpuist of andere huidaandoening?
 7. Bent u het afgelopen jaar langer dan een dag in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling opgenomen geweest waar een MRSA of BRMO heerste, die bij ontslag nog niet onder controle was?
 8. Bent u bedrijfsmatig in contact geweest met gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens, ongeacht of dit contact beroepsmatig was of niet?
 9. Heeft u contact met geadopteerde kinderen, die korter dan 1 jaar in Nederland zijn?
 10. Bent u afgelopen jaar in het Midden-Oosten geweest?

Eén of meer vragen beantwoord met Ja?

 • Moet u één of meer vragen met Ja beantwoorden? Meld dit dan ook alvast bij het maken van de afspraak aan de telefoon.
 • Heeft u alle 7 vragen met Nee beantwoord dan hoeft u niets te doen.  

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).