De kliniek

Wat zijn de bijwerkingen en risico’s van de neuscorrectie met injectables?

Wij voeren zelf géén neuscorrecties meer uit met injectables vanwege de kans op complicaties. Wij voeren enkel chirurgische neuscorrecties uit!

Bijwerkingen zijn wat zwelling, roodheid en eventueel een blauwe plek. Complicaties zijn het injecteren van de filler in een bloedvat of tegen een bloedvat aan, waardoor de bloedtoevoer of afvoer wordt belemmerd. De huid kan dan afsterven (necrose) of je kan in uitzonderlijke gevallen zelfs blind raken.

Maak een afspraak